Hvidovre Kino Teater, Hvidovres første biograf, åbnede i 1940 på Vigerslev Allé 384. Den lukkede igen i 1964, og bygningen er siden blevet nedrevet. Foto fra begyndelsen af 1950’erne.
.

Hvidovre var oprindelig en fortelandsby, dvs. med husene samlet om den åbne plads. I landsbyen lå den romanske Hvidovre Kirke, og i 1722 opførtes en rytterskole. I 1896 blev den gamle kirkesti mellem Vigerslev og Hvidovre etableret som vej med navnet Ny Hvidovrevej (ofte blot betegnet Hvidovrevej); i dag hedder vejen Landlystvej. Ydermere blev en bro bygget over Harrestrup Å, hvilket sikrede en mere moderne forbindelse mellem de to landsbyer.

Da den nuværende Hvidovrevej blev anlagt i 1937, forsvandt Hvidovregades betydning som hovedfærdselsåre, og landsbybebyggelsen mistede hermed sin karakter af centrum for Hvidovre. Landsbyens huse blev efterhånden erstattet af etageboliger, bl.a. Hvidovres første aldersrenteboliger, Sønderkærhave, der stod færdig i 1947. Blokbebyggelser i to og tre etager blev opført omkring og langs Hvidovrevej, der efterhånden fik et rigt forretningsliv.

I 1935 fik Hvidovre et trinbræt til motortog på strækningen København-Roskilde; først i 1953 åbnede en S-togsstation i byen. I 1952 påbegyndte man etableringen af et nyt Hvidovre Torv ved kirken og rytterskolen.

I 1978 åbnede Hvidovre Stationscenter, i dag Hvidovre C, med et ønske om at skabe optimale indkøbsbetingelser for togpendlerne. Efter år 2000 lukkede flere og flere butikker omkring Hvidovre Torv.

Videre læsning

Læs mere om Hvidovre

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie