Fra 1918 skete der en udstykning af området øst for Hvidovrevej, idet marker blev omdannet til lysthusparceller. Det var ulovligt at bo i husene indtil 1924, men den store bolignød tvang mange til at gøre det alligevel. Der blev bygget stadig flere helårshuse, som bl.a. var præget af selvbyg. Fra 1936 satte fremkomsten af den moderne forstadskommune aftryk øst for Hvidovrevej, hvor landets dengang største sognebibliotek blev bygget. Siden fulgte moderne almene boliger, bl.a. etagebyggeriet Bredalsparken, og Risbjergskolen blev bygget i årene 1951‑53. I 1955 blev et nyt arkitekttegnet rådhus indviet ved siden af biblioteket. Bydelens voksende befolkning skabte desuden behov for en ny kirke, og Risbjerg Kirke blev indviet i 1959.

Hvor det gamle sognebibliotek havde ligget, blev et nyt hovedbibliotek indviet i 1972 og året efter et medborgerhus. Hvidovre Kommune ønskede at skabe moderne kulturtilbud med øvelokaler og nye muligheder for, at borgerne selv kunne bidrage til kulturlivet.

Hvidovre Hospital blev bygget i årene 1968‑75 og blev kommunens største arbejdsplads.

Videre læsning

Læs mere om Risbjerg

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie