Fra 2012 har Hvidovre Hospital været fusioneret med Amager Hospital. Derfor hedder det i dag Amager og Hvidovre Hospital og har en fælles ledelse.

Det daværende Hvidovre Hospital på Kettegård Allé 30 i Hvidovre Kommune var et af landets nyere hospitaler. Det blev bygget mellem 1968 og 1975 og officielt indviet i 1976.

Indgangspartiet til Amager og Hvidovre Hospital på Kettegård Allé i Risbjerg, hvor der både er taxaholdeplads og busstoppested for linje 1A. Yderst th. ses en del af den lave betonafskærmning til parkeringskælderen under hospitalet. Fra parkeringskælderen er der også adgang til hospitalets forskellige afdelinger.

.

Placeringen af Hvidovre Hospital

Skønt grunden ligger i Hvidovre Kommune, var den ejet af Københavns Kommune, der havde overvejelser om at udbygge og forny det gamle Kommunehospital ved Søerne i centrum af København. Den plan blev opgivet, fordi der midt i 1960’erne var en plan om at bygge en motorvej rundt om Søerne, den såkaldte Søring, hvor førstebehandlingen af forslaget skete i maj 1968. Derfor var der ikke plads på Kommunehospitalets grund, og grunden i Hvidovre Kommune blev valgt til det nye hospital. Søringen blev efterfølgende opgivet, men placeringen af hospitalet i Hvidovre Kommune viste sig efter ændringerne i hospitalsstrukturen at være særdeles gunstig: Hovedstadens Sygehusfællesskab, H:S, blev dannet i 1995, og Region Hovedstaden i 2007. Beliggenheden på Københavns vestegn giver borgerne her en nem adgang til hospitalsbehandling. Hvidovre Hospital har således over årene skiftet status fra et kommunalt hospital til i folkemunde at være Vestegnens hospital.

Byggeriet på Kettegård Allé

Ruth Campaus udsmykning af Hvidovre Hospital blev delvis færdig i 2017 og forventes helt færdig i 2020. Det er et gennemtænkt og veludført eksempel på integreret kunst.

.

Kontorøen i Fødemodtagelsen på Amager og Hvidovre Hospital. Afdelingen har døgnåbent og er for gravide, som er i begyndende fødsel, og gravide med et akut behov for kontrol.

.

Hvidovre Hospital er bygget samtidig med to andre store sygehusbyggerier, nemlig Herlev Hospital og Rigshospitalet. Modsat de andre højhusbyggerier valgtes en model med et lavt byggeri. Hvidovre Hospital blev oprindelig bygget med en ambulatorieetage og fire sengebygninger med to etager med sengeafdelinger. I begyndelsen af 00’erne er der blevet bygget en kontoretage oven på sengeafdelingerne. Under ambulatorieetagen er der placeret en parkeringskælder og to tekniketager. Set ovenfra er hospitalet således en stor kasse (ambulatorieetagen) med fire sengebygninger ovenpå.

Taget på ambulatorieetagen er beplantet, og haverne bliver brugt af patienter, pårørende og personale. Hvidovre Hospital udgør ca. 250.000 m2.

At bygge fladt frem for højt har mange fordele og er i dag den anbefalede metode til nybyggeri af hospitaler. Den interne transport bliver lettere, fordi man ikke har behov for stor elevatorkapacitet. På Hvidovre Hospital foregår transport af varer og affald via et automatisk system, der er placeret under ambulatorieetagen. Ulempen er lange afstande for de patienter og personale, der skal fra den ene ende af hospitalet til den anden, men det er ikke alle patienter, der skal det. I dag er der desuden motoriserede hjælpemidler til patienttransport, og løbehjul har altid været brugt af mange læger, sygeplejersker og andre personalegrupper.

Amager og Hvidovre Hospital på Kettegård Allé udvides med yderligere 32.000 m2 med 250 sengestuer med eneværelser. Nybyggeriet står efter planerne færdigt i 2020. Byggeriet er en del af de kvalitetsfondsbyggerier, som regeringen har vedtaget. Prisen for nybyggeriet er ca. 1 milliard kroner.

Da Hvidovre Hospital blev indviet i 1976, var der 950 senge. I 2018 var der på Kettegård Allé – efter ombygningen i 2016‑17 og før nybyggeriet – 450 senge. Hospitalet blev i 2012 lagt sammen med Amager Hospital, og samlet set var der i 2017 719 senge. I forbindelse med nybyggeriet, der løber frem til 2020, er der også sat penge af til renovering af det indvendige hospital. Stuer med fire senge bliver til stuer med én eller to senge.

Trods halveringen af antallet af senge bliver der i 2018 behandlet ca. dobbelt så mange patienter som de første år. Sengereduktionen skyldes, at den tid, hvor patienterne er indlagt, er blevet reduceret drastisk gennem årene. Eksempelvis betød én ny hofte i 1980’erne, at patienterne var indlagt næsten to uger. I 2018 foretages operationen ambulant og med maksimum tre dages indlæggelse.

Da Hvidovre Hospital blev bygget, var det tænkt som en konkurrent til Rigshospitalet. Det betød, at langt de fleste sygdomme kunne behandles på hospitalet, men efter dannelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab, H:S, og senere Region Hovedstaden er de højt specialiserede afdelinger blevet samlet på Rigshospitalet. Hvidovre Hospital var været kendt over hele landet som brandsårshospitalet, men brandsårsafdelingen flyttede sidst i 1990’erne til Rigshospitalet.

Hvidovre Hospital på Kettegård Allé 30 behandler i dag patienter med akutte og almindelige sygdomme. Hospitalets ortopædkirurgi, afdeling for mave-tarm-sygdomme, børneafdeling, gynækologisk afdeling og fødselsafdeling er blandt landets største. Der fødes årligt mere end 7.000 børn på Hvidovre Hospital, svarende næsten til en skoleklasse pr. dag.

Hospitalet har også en infektionsmedicinsk afdeling med specielle stuer, så den kan modtage patienter med de alvorligste smitsomme sygdomme som fx ebola.

Amager og Hvidovre Hospital dækker Region Hovedstadens planlægningsområde Syd, herunder kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk samt Københavns Kommunes Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro. Antallet af indbyggere i området er på grund af meget nybyggeri hurtigt voksende og udgjorde i 2017 ca. 532.000.

Amagerdelen af hospitalet ligger på Italiensvej i Amager Øst og har hovedfokus på folkesygdomme. Det rummer også patientskoler for patienter, der skal lære at leve bedre med kroniske sygdomme.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Hvidovre Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg