Mellem Hvidovrevej og Arnold Nielsens Boulevard ligger parkbebyggelsen Bredalsparken. De grønne arealer med mulighed for at tage på legepladser eller bare gå en tur med vennerne var en vigtig del af idéen bag Bredalsparken. Byggeriet er tegnet af Svenn Eske Kristensen og blev projekteret i samarbejde med Hvidovre Almennyttige Boligselskab. Boligblokkene er opført i gule håndstrøgne mursten og præfabrikerede karnapaltaner i jernbeton. En lille detalje, der er værd at bemærke, er, at Svenn Eske Kristensen i hver etageadskillelse på enkelte facader har fremtrukket en mursten, der markerer den nye standardetagehøjde på 280 cm, som blev indført i den danske byggeindustri i 1950’erne.
.

Bredalsparken er et almennyttigt boligbyggeri i Hvidovre-bydelen Risbjerg.

Bredalsparken er tegnet af Svenn Eske Kristensen; dog er området kaldet Emilieparken, som er en del af Bredalsparken, tegnet af Emil Hansen. Det almennyttige boligbyggeri blev opført i etaper i perioden 1949‑59. Bebyggelsen er en solorienteret parkbebyggelse i gule mursten med karnapaltaner. Den tæt-lave bebyggelse Grenhusene, opført 1957‑58, er en del af Bredalsparken, men består af gårdhavehuse. Navnet skyldes områdets dispositionsplan, hvor husene ligger som »kviste« ud fra pergolaoverdækkede adgangsstier, der er »grenene«.

Landskabsarkitekterne Aksel Andersen, Ingwer Ingwersen og Jørn Palle Schmidt har tegnet de grønne områder i Bredalsparken. Som i andre af efterkrigstidens store boligbyggerier har man her friholdt en stor åben og centralt placeret grønning til boldspil og leg. Området var fra begyndelsen fladt, og det højere terræn er fremkommet ved, at man har skubbet jorden op til siderne, så terrænet ligger lavere i midterarealet. Boligblokkene ligger som i én stor park med de korte blokke i øst og de lange bygninger mod vest. Området er rigt beplantet med grupper af popler, fyr, eg, tjørn og robinier.

Videre læsning

Læs mere om Risbjergs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur