I det svindende dagslys har en flok hættemåger samlet sig på stensætningerne langs Kystagerparken. Her i slutningen af oktober har mågerne for længst iklædt sig vinterdragten, og først i februar-marts får de deres karakteristiske mørkebrune hætter tilbage. I 1960’erne, da området syd for Harrestrup Ås udløb blev inddæmmet, og Kystagerparken opstod, lå den danske bestand af hættemåger på ca. 400.000 par. Selv om bestanden er gået voldsomt tilbage siden da, er hættemågerne stadig et almindeligt syn langs Hvidovre Kommunes østkyst.
.

Kystagerparken er en kystnær park i Hvidovre-bydelen Strandmark ud mod Kalveboderne.

Parken blev skabt af overskudsjord fra vejanlæg og byggerier i Storkøbenhavn. For at skabe en mere artsrig vegetation har Kystagerparken været afgræsset af får siden 1990’erne.

I de kratbevoksede dele kan man opleve bl.a. havesanger, gransanger, munk, jernspurv, stillids og andre sangfugle, mens sanglærke, musvåge og tårnfalk ses over de åbne græsarealer.

Kystagerparken er et populært friluftsområde med flere cykel- og gangstier. Den knap 6 km lange Planetsti går gennem parken. Stien blev anlagt i 2001 af elever fra Frydenhøjskolen. Langs stien står solsystemets planeter støbt i bronze, og både planeterne og deres indbyrdes afstand er udført i målestoksforholdet 1:1.000.000.000. Stien begynder ved Solen på toppen af Bjerget i Kystagerparken, fører gennem Lodsparken og Strandengen for at slutte i Mågeparken med dværgplaneten Pluto.

Kystagerparken er en del af den fredede Kalvebodkile.

Videre læsning

Læs mere om Strandmarks arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur