Den 5‑30 cm høje strandtusindgylden er med til at sætte kulør på Strandengen, når den fra juli til september blomstrer rosenrødt over de græssede strandenge. Strandtusindgylden er en gammel lægeurt, der har været anvendt mod indvoldsorm, fordøjelsesbesvær, koldfeber, hjertelidelser og leversygdomme. Benyttede man afkog af planten som lusemiddel, farvede det håret gult. Den bitre strandtusindgylden har desuden været brugt som smagsgiver til brændevin og som erstatning for humle i ølbrygning.
.

Strandengen er et kystnært strandengsområde i Hvidovre Kommune ud mod Kalveboderne umiddelbart nord for Amagermotorvejen.

Græssende får og kvier sikrer, at den sårbare lysåbne strandeng ikke gror til i tagrør og strandkogleaks. Her er der smålunde og krat længst fra kysten, mens det helt kystnære planteliv består af salttålende planter som strandtrehage, harril, alm. salturt og strandtusindgylden samt mere usædvanlige arter som pilealant, Salomons lysestage og strandkvan.

I de kratbevoksede dele kan man opleve bl.a. havesanger, gransanger, munk, jernspurv, stillids og andre sangfugle, mens sanglærke, musvåge og tårnfalk ses over de åbne græsarealer.

Strandengen er et populært friluftsområde med både cykel- og gangstier.

Strandengen er en del af den fredede Kalvebodkile.

En cyklist er på vej sydpå ad den ca. 2 km lange asfalterede cykel- og gangsti rundt om Strandengen ud mod Kalveboderne.

.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land