Den lille, tæt bebyggede Hvidovre Kommune har ingen egentlige skove. De største træbevoksede arealer ligger på Vestvoldens skråninger samt på Avedøresletten lige vest for Avedøre Stadion. Dertil kommer smalle skovbræmmer langs Harrestrup Å, støjdæmpende plantninger langs S-togslinjen og de store veje samt smålunde i Mågeparken og andre af kommunens parker. I alt udgør det træbevoksede areal 132 ha, svarende til knap 6 % af kommunens areal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove