Naturarealerne i Hvidovre Kommunes åbne land er meget begrænsede. Det 450 ha store strandengsområde ved Avedøre Holme blev eksempelvis inddæmmet og udlagt som industriområde i 1960’erne, og andre naturområder har lidt en tilsvarende skæbne. I dag dækker det åbne lands natur lidt over 17 ha, hvilket svarer til ca. 0,7 % af kommunens areal. Ud over en enkelt mose består de af ca. 17 ha strandenge, som især ligger på Avedøre Holme og Strandengen ud mod Kalveboderne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land