Indgangspartiet til Hvidovre Hospital på Kettegård Allé.
.
Hovedindgangen til Hvidovre Rådhus. I foråret 2018 påbegyndtes en renovering af rådhusets facade, som forventes afsluttet i 2019.
.

Vest for Hvidovrevej er området præget af byplanlægningen efter 2. Verdenskrig, hvor industri, offentligt byggeri og boligområder er defineret og adskilt. Blokbebyggelse, velfærdsinstitutioner og mindre industri kendetegner området med bl.a. Hvidovre Hospital, hvis første afsnit er tegnet af Krohn & Hartvig Rasmussen og opført 1968‑75.

Midt i bydelen ligger Hvidovre Rådhus, tegnet af Helge Schønnemann og Christian B. Brandi og indviet i 1955. Hvidovre Hovedbibliotek er tegnet af Flemming Lassen sammen med sønnen Per Lassen. Det samme gælder Hvidovre Medborgerhus.

Øst for Hvidovrevej er området formet af udviklingen omkring 1. Verdenskrig og består af parceller med primært enfamilieshuse opført i en stærk selvbyggerkultur. Langs Brostykkevej ligger de velproportionerede mindre træhuse, Phønixhusene, af Henning Hansen. De er resultatet af en arkitektkonkurrence, som Indenrigsministeriet udskrev i 1920’erne for at afhjælpe den store bolignød. Mange af husene er i dag ombygget, og flere er blevet grundmurede.

Det almennyttige boligbyggeri Bredalsparken blev opført i perioden 1949‑59.

Videre læsning

Læs mere om Risbjerg

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur