Faktaboks

Ib Braun
Født
9. maj 1933, Hvidovre
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Ib Brauns tidligste skulpturer var figurative, men fra omkring 1972 begyndte han at arbejde med abstrakte former. Han har siden vekslet mellem figurativ og abstrakt skulptur, og de to kunstneriske udtryk har gensidigt beriget hinanden. B. arbejder mest i cire perdue på eget værksted. Hans figurative arbejder er knyttet til traditionen fra Gottfred Eickhoff og den franske klassicisme med en stram opbygning af figurer uden overflødige detaljer. Rejser til fremmede kulturer har haft stor betydning for retningen i B.s kunstneriske udvikling. Folkelivet har givet inspiration til mange af hans skulpturer, f.eks. til Stammedans, Gambia og til fløjtespillende græske fårehyrder. B. har desuden udført statuetter af den amerikanske danserinde Deborah Manning fra Alwin Ailey dansen Cry. Med forskellige stillinger har han beskrevet dansens intensitet og fået figurerne til at leve ved kroppens plasticitet og det erotiske, sanselige udtryk. I sine figurative skulpturer fanger han øjeblikke, kendetegnet af dyb koncentration og af kroppens dynamik. B.s abstrakte arbejder bygger på kubiske, organiske former, hvor han analyserer konkave og konvekse planers indbyrdes forhold, der samler sig i en lukket helhed eller et kredsløb. Kunstnerens største udsmykningsopgave er den 4 meter høje Dialog, hvor to voluminer afbalancerer hinanden i et mandligt og kvindeligt formudtryk.

Genealogi

Braun, Ib, *1933, billedhugger. *9.5.1933 i Hvidovre. Forældre: Gartner Hans Ejner B. og Else Bencine Hanne Jacobsen. ~30.4.1961 i Hvidovre med mannequin Hanne Christensen, *2.5.1939 på Fr.berg, datter af betjent på Det kgl. Assistenshus Gunnar C. og Helene Storm Andersen. Ægteskabet opl. 1986.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. (Gottfred Eickhoff) 1957- 62.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links