Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2203141
Sted- og lokalitetsnummer
180802-491
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Idum Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 6 m langt, 4 m bredt og 3 m højt, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 4 m høj og 10,5 m bred. De vinkel- stillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og afgang. Broen er forstærket med beton ovenpå granitkvadrerne. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværn. Landevej nr. 418 fører over broen. Idum Å løber under broen.

Undersøgelseshistorie

1820
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIdum Bro. Broen er opført af granitkvadre med tøndehvælving. Broens gennemløb er 6m langt, 4m bredt og 3m højt, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 4m høj og 10,5m bred. De vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og afgang. Broen er forstærket med beton ovenpå granitkvadrene. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværn. Landevej nr. 418 fører over broen. Idum Å løber under broen.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links