Faktaboks

Julius Friedlænder
Født
29. januar 1810, København
Død
18. september 1861, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.
.

Biografi

Julius Friedlænder var inspireret af sin lærer J.L. Lund, da han i akademitiden sigtede mod at blive historiemaler. Men han valgte dog allerede omkring 1833 at koncentrere sig om det mere lukrative portræt-og genremaleri. Han opnåede hurtigt kongehusets bevågenhed og solgte i årene 1834-48 adskillige genrebilleder til kongens privatsamling og til Det kgl. Billedgalleri (senere Stat. Mus. for Kunst). På studierejsen til Italien 1843-44 opholdt F. sig hovedsagelig i Rom, men fulgte også guldalderkollegernes eksempel og besøgte Subiaco og Capri. Rejsens mange skitser blev efter hjemkomsten benyttet som forlæg for genrebilleder, hvor udlændingens forestilling om Italien og især Rom blev bekræftet gennem en sammenstilling af velkendte og pittoreske folkelivskarakteristika. Det er mest iøjnefaldende i Det øverste parti af Den spanske Trappe i Rom, hvor F. har befolket det øverste trappeløb, som fører op til Trinità dei Monti og Villa Medici, med bl.a. en kunstner på jagt efter modeller, tiggere, der modtager almisse fra turister, moraspillere, en pilgrim, en pifferaro (fløjtespillende dreng) og to gejstelige. Størsteparten af F.s oeuvre falder dog inden for det hjemlige folkeliv med en betoning af det muntre og anekdotiske, medens motiver fra matros- og soldaterlivet, inspireret af Treårskrigen, ofte har en ret sentimental karakter. Den store efterspørgsel efter de mere trivialiserede billedmotiver medførte i flere tilfælde en nedprioritering af det rent billedkunstneriske. Farveholdning og komposition synes sekundære i forhold til bestræbelserne på at understrege det anekdotiske og sikre, at ingen overser historiens pointe. Blandt genrebillederne findes også enkelte, der i motiver fra bl.a. fiskerlivet og i et billede som En linedansertrup før en forestillings begyndelse beskæftiger sig med mere alvorlige emner. Her nærmer F. sig Christen Dalsgaards folkelivsbilleder, og den traditionelle opfattelse af kunstnerens værker som udelukkende muntert-anekdotiske og sentimentale nuanceres og tilføres en ekstra facet. F. har dog ikke Dalsgaards evne til at samle og koncentrere en figurrig komposition og savner også dennes indtrængende psykologiske karakteristik, idet personskildringerne i reglen forbliver typificerede.

Genealogi

Friedlænder, Julius,1810-1861, maler. *29.1.1810 i Kbh., ?18.9.1861 smst., begr. smst. (Mosaisk Kgrd., Møllegade). Forældre: Mægler Marcus F. og Rebekka Heymann. Ugift.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. fra okt. 1823, lille sølvmed. 1828, st. sølvmed. 1829, konk. forgæves om lille guldmed. 1829, samtidig elev af J.L. Lund.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links