På Kong Christians Alle ligger KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, der er tegnet af Alvar Aalto og indviet i 1972. Aaltos bygning er gennemført i både eksteriør og interiør med mange gode detaljer. Samtidig har Aalto brugt lyset aktivt, hvilket især kommer til udtryk i museets fem udstillingssale.
.
Den danske kunstner Wilhelm Freddie har i Sex-paralysappeal fra 1936 bemalet en kvindebuste og påsat den forskellige genstande. Værkets åbenlyse hentydning til sex skabte opstandelse i 1930’erne, og Freddie blev dømt for pornografi. I dag anses det som et dansk hovedværk inden for surrealismen, og værket findes på KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg.
.

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg – i daglig tale blot kaldet KUNSTEN – kan føre sin historie tilbage til 1851, da Aalborg Kunstforening blev stiftet. I 1870 oprettede foreningen på foranledning af brændevinsfabrikant Harald Jensen en permanent samling, og i samarbejde med Historisk Museum arbejdede Kunstforeningen herefter på at finde egnede lokaler. En aftale blev forhandlet på plads med Aalborg Kommune, og i 1896 kunne museumsbygningen indvies. Bygningen huser i 2017 stadig Aalborg Historiske Museum.

På grund af tiltagende pladsmangel blev der i 1957 udskrevet en arkitektkonkurrence om et nyt kunstmuseum. Vinderprojektet blev udarbejdet af de finske arkitekter Alvar Aalto og Elissa Aalto samt den danske arkitekt Jean-Jacques Baruël. Det nye kunstmuseum åbnede dørene i 1972, men allerede i 1966 havde museet opnået statsanerkendelse, og for at markere det nye ambitionsniveau blev museet omdøbt fra Aalborg Kunstmuseum til Nordjyllands Kunstmuseum.

Kernen i museet er adskillige erhvervelser fra private samlere. I 1967 blev Anna og Kresten Krestensens samling erhvervet af museet. Den indeholdt værker af de mest betydende danske modernister som Harald Giersing, Vilhelm Lundstrøm, Olaf Rude og Edvard Weie. Jens Søndergaard og det såkaldte mørkemaleri var også velrepræsenteret, og det samme gjaldt den konstruktivistisk orienterede danske kunst i form af værker af Richard Mortensen og Robert Jacobsen. Der var tillige værker af betydelige udenlandske kunstnere som fx ungareren Victor Vasarely og den franske konstruktivist Jean Dewasne. Hertil kom endelig en meget fin samling værker af medlemmer af den berømte Cobra-gruppe.

Senere har museet erhvervet Kirsten og Axel P. Nielsens righoldige samling af international Fluxuskunst. Ud over centrale Fluxuskunstnere som Ben Vautier, Nam June Paik og Daniel Spoerri tæller samlingen også værker af andre eksperimenterende, internationalt betydende kunstnere såsom Niki de Saint-Phalle og Christo. Erhvervelsen af dele af Birte Inge Christensen og John Hunovs samling betød, at også gruppen af »unge vilde«, der brød igennem i begyndelsen af 1980’erne, i dag er godt repræsenteret på museet. Gruppen, hvis foretrukne kunstneriske medie var maleriet, ofte i en pastos, neoekspressionistisk version, er bl.a. repræsenteret med værker af Claus Carstensen og Erik A. Frandsen.

Endnu en samling, Anna Lise og Svend Erik Stapelfeldts, blev erhvervet i 2005. Den bidrog navnlig til at styrke museets modernistiske profil. Sidste led i rækken af større samlede erhvervelser blev en stor donation fra Erik Veistrups samling i 2009, der overvejende rummer værker af samtidskunstnere, bl.a. Joh n Kørner, Tal R og FOS.

Ud over den tidlige danske modernisme, Cobra, mørkemalerne, Fluxus og »de unge vilde« er også surrealismen velrepræsenteret på museet, herunder centrale værker af Wilhelm Freddie. Ikke mindst kunstnerens berømte buste Sex-paralysappeal fra 1936 er nærmest blevet et ikon for museet. Den var et af de værker, der forårsagede, at kunstneren blev dømt for pornografi.

I det nye årtusinde har museet erhvervet værker af vidt forskellige samtidskunstnere såsom Carsten Schmidt-Olsen, Olafur Elíasson, Jeppe Hein, Julie Nord og kunstnerduoen AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing). En tilsvarende bredde kan iagttages i forhold til museets skiftende udstillinger.

I 2009 skiftede museet atter navn og kom nu til at hedde KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. Med navneskiftet blev museets primære virkeområde understreget. Sidenhen er der foretaget en omfattende restaurering og ombygning af huset. Målsætningen var både at respektere Aaltos værk, der blev fredet i 1995, og samtidig geare huset til at kunne rumme de mangfoldige medier, samtidskunsten arbejder med, ikke mindst ved tilføjelsen af et 600 m² stort nyt underjordisk galleri. Museet genåbnede i 2016.

Videre læsning

Læs mere om Kunstinstitutioner i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kunstinstitutioner og udstillingssteder

Eksterne links