Abels ansigt.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1100-1611 (1475-1550 Sengotik, 1080-1175 Romansk og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Jellingværkstedet (o. 1100-1125) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod syd. Kains ofrer et kornneg til Gud i medaljonen i buens top.
.

Kalkmalerierne i Ørridslev Kirke forestiller Kain og Abels historie, Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Kristus/Jesus (Guds søn), Mikael (Ærkeengel), apostle, indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, geometriske borter, topornamenter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, mæander, sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, cirkel, firkant, rombe og trekant og beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. I kirken er bevaret udsmykninger fra tre perioder. Den ældste er fra tidlig romansk tid. Om end fragmenteret er den en særdeles vigtig udsmykning udført af Jellingværkstedet. Kain og Abels offer er blandt de tidligste af dette motiv, der ofte blev malet i korbuen i den romanske periode. Kalkmalerifragmenterne over hvælv i både kor og skib er særdeles bevaringsværdige, da de fortæller sammen med malerierne på væggene nede i kirken, at hele koret og i det mindste triumfvæggen har været udsmykket med kalkmalerier af meget høj kvalitet. Enkelte steder, på korets vest- og nordvæg, er malerierne partielt velbevaret og viser værkstedets høje stade. I forlængelse af hvælvslagningen er skibets hvælv udsmykket med en enkel ornamental dekoration af den sædvanlige type for egnen. Sidst har hvælvene i både kor og skib fået en udsmykning i 1500-tallet. Denne er bevaret på undersiden af skjoldbuerne.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Malerierne på skjoldbuer i kor samt i skibets fire hvælv er i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand. Det fragmentariske maleri på triumfvæggen er tillige i en tilfredsstillende bevaringsstilstand, om end der forekommer en mørk belægning på pudsen under maleriet. Korbuen har i toppen en ret synlig revne i hele buens bredde, ligesom reparationerne i topmedaljonen er misfarvede af skjolder langs kanterne. Et mindre fugtskjold ses nederst i korbuen mod syd i et nyere rekonstrueret parti. Generelt er kirken meget fugtig med udslag af salte og omfattende mikrobiel vækst på undervægge i både kor og skib. (Tilstand maj 2014). Over hvælv er bevaret maleri på alle korets og skibets vægge. Malerierne er bedst bevaret på korets vægge. Her er foretaget sikringer af malepudsen, og tilstanden er tilfredsstillende. Dog er der på østvæggen mod syd, i forbindelse med isætning af trækbånd, løbet ekspansionsmørtel ned over maleriet. I skibet er malerierne mere fragmentariske. Malepudsen er flere steder meget løs, og der bør foretages en sikring. Behandling af kalkmaleriernes underlag både i kor og skib giver flere steder malerierne et mørkt udtryk; en misfarvning. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib er bygget i første halvdel af 1100-tallet i tildannede frådsten. I senmiddelalderen blev de flade lofter erstattet af tre fag krydshvælvinger i skibet samt et enkelt fag i koret. Vesttårn og nordvendt våbenhus i to etager er begge opført af munkesten i gotisk tid. Tårnet er ret gennemgribende restaureret 1862 med nordfacaden, som den mest oprindeligt bevarede. Kun våbenhuset står med blanke mure, mens resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links