Ornamentik på og ved ribber og bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1470-1938 (1475-1550 Sengotik og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nymalet passerroset. Oprindelig maleri på triumfvæggen gået tabt mellem afdækningen i 1901 og restaureringen i 1905.
.

Kalkmalerierne i Tønning Kirke forestiller vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, blomst (stilistisk og naturalistisk), bånd, træ og busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen, der i dag er synlig i alle hvælv, er for det meste en nyopmaling på ny bund.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Hvælvene i både kor og skib er tilsmudsede og fremstår blakkede. Der er en del revnedannelser, hvoraf mange er større revner. Én af disse, som løber langs gjordbue i skibets 2. fags østkappe, er blevet repareret, hvorved dekorationen er blevet gennembrudt, og reparationen tegner sig lys mod de tilsmudsede omgivelser. Andre reparationer, som er udført i forbindelse med tidligere istandsættelse, er misfarvede. En revne i korets sydkappe er opstået omkring jern, som er rustet. I skibets vestligste hvælv er der fugtskjolder, og i korets nordkappe ses løbere af vand efter en vandgennemtrængning i hvælvet. Der er enkelte mindre angreb af aktive salte. Af forebyggende grunde bør det undersøges, om der er utætheder i kirkens tag.

Kirken

Kor og skib stammer fra o. 1200 og er bygget af granit med skråkantsokkel. Omkring 1500 blev indbygget et krydshvælv i koret og tre ottedelte hvælv i skibet. Skibets vestre taggavl er formentlig ommuret i munkesten i forbindelse med hvælvslagningen. Vesttårnet og det nordvendte våbenhus er tilføjelser fra omtrent samme tid. Tårnet, der er bygget i munkesten og genanvendte granitkvadre på et markstensfundament, har trappehus mod nord og en samtidig krydshvælving. Våbenhuset er i munkesten på markstensfundament. Skib og kor står i blank mur, mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links