Ornamental udsmykning på og langs ribber og på og langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Grædstrup Kirke forestiller bomærker og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, passerroset og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Meget enkel udsmykning i skibets kor og hvælv samt rekonstrueret udsmykning i tårnhvælvet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Der forekommer fugtskjolder i korets hvælv, i skibets 1. fags hvælv og især i tårnhvælvet. Fugten har medført misfarvninger, men der er ingen tegn på aktiv nedbrydning. Fugtforholdene bør holdes under observation.

Kirken

Koret og den nu nedbrudte apsis er o. 1200 bygget i kampesten iblandet jernal samt kvadre af frådsten og granit. Det lidt yngre skib er i 1200-tallet opført udvendig i munkesten og indvendig i kampesten. Koret fik o. 1500 indsat et og skibet tre ens ottedelte hvælv. Apsis er formentlig nedbrudt ved overhvælvingen af koret. Vesttårnet med samtidigt ottedelt hvælv samt det nordvendte våbenhus er opført i munkesten o. 1500. Tårnet, der har samme bredde som kirken, står på sokkel af granitkvadre. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links