Kristushoved samt våbenskjold for biskop Jens Iversen Lange. Ornamental udsmykning på og langs ribber samt langs buen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1450-1482 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted og Tilstværkstedet (o. 1450-1475).

Kalkmalerierne

Apostelrække samt Kristushoved.
.

Kalkmalerierne i Vedslet Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Filip (Apostel), Paulus (Apostel) og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Malerierne på korets nordvæg vidner om en forholdsvis sen hvælvslagning af rummet, som delvist har dækket apostelfrisen. Kalkmalerierne over hvælv vidner om, sammen med kalkmalerierne på korets nordvæg nede i kirken, om at hele koret har været udsmykket med en apostelfrise samt mulige andre motiver.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Kalkmaleriet på korets nordvæg er i en tilfredsstilende bevaringstilstand. I ribbedekorationerne i korets østkappe og nordkappe ses partielt kraftig saltnedbrydning, som bør undersøges nærmere. Saltnedbrydningen omfatter ikke figurmotiverne i østkappen, men er nær ved. (Tilstand april 2007). Over hvælv er bevarede malerier på alle korets vægge. Bedst bevaret på vestvæg og nordvæg. Malepuds er flere steder meget løs og med løse kanter. Maleri på vestvæg mod nord har en del mekaniske skader. På østvæg mod syd er der løbet ekspansionsmørtel fra isætning af trækbånd ned over maleriet. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vedslet Kirke har romansk apsis, kor og skib fra o. 1200 opført i granitkvadre udvendigt og marksten indvendigt. Omkring vinduer, døre og korbuen er anvendt granitkvadre. Koret har et senmidddelalderligt hvælv, mens skibet har fladt bjælkeloft. Vesttårnet fra begyndelsen af 1500-tallet er opført i marksten, rå kampesten og munkesten på en syld af marksten. Fra samme periode er våbenhuset mod nord, som er opført i munkesten på en markstenssyld.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links