Toproset og ornamental udsmykning på ribber.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1656 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Åleværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Toproset og ornamental udsmykning på ribber og langs bue.
.

Kalkmalerierne i Østbirk kirke forestiller indskrifter, Antonius (Helgen, eneboer), våbenskjolde og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, vase og buket, frugt og bær, sparre, cirkelslag og bueslag og musetrappe.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. En rimelig bevaret Sankt Antonius og to våbenskjolde, som er vigtige lokalhistorisk.

Bevaringstilstanden af kalkmalerierne er generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Østbirk kirke fremstår nu som en langhuskirke med to tilbygninger mod syd og et tårn i vest. Ældst er skibet fra o. 1200, bygget af rå kampesten iblandet frådsten. Vesttårnet er senmiddelalderligt, måske fra 1520'erne. På et fundament af marksten er et skifte granitkvadre, resten er af munkesten. Skibet fik indbygget krydshvælv i begyndelsen af 1500-tallet. Langhusets østafslutning udgør koret på to fag med samtidige ottedelte krydshvælvinger. Et kapel ligeledes med ottedelt hvælv står syd for dettes vestfag. Begge er fra o. 1550 og bygget af munkesten på kampestensfundament. Våbenhuset mod syd er fra 1587, men helt ombygget 1789. Hele kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links