Våbenskjold og stiliseret lilje i kappen. Stjerne i ribbekryds.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1460-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Vibyværkstedet (o. 1460-1482), Tåningværkstedet (o. 1500-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sparrer på ribber samt passerroset og gengivelse af Æsops fabel om storken og ræven i kappe. Bomærke og udsmykning omkring sladrehullerne.
.

Kalkmalerierne i As Kirke forestiller bomærker, våbenskjolde, dyr, indskrifter, narre, gøglere og jøder og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), stjerne, sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, krabbeblad, bånd og vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirkens hvælv er tre forskellige udsmykninger. Den mest omfattende findes i skibets hvælv og er malet af Tårningeværkstedet. Fra dette værksted står kun to udsmykninger fremme. Den i As Kirke er den største og bedst bevarede.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i kirken, især i skibets tre hvælv, er i områder tilsværtet af sod og kalkbunden fremtræder blakket. Tilsodninger skyldes anvendelse af levende lys i lysekroner og stager i stolestaders gavle.

Kirken

As Kirkes kor og skib er fra anden halvdel af 1200-tallet. Koret og en mindre del af skibet er i op til o. 2,5 meters højde bygget i kløvet kampesten, mens hovedparten af skibet samt korbuen er i tegl. Korets krydshvælv er fra o. 1475. I begyndelsen af 1500-tallet blev skibet forlænget med et fag mod vest med samtidigt, ottedelt hvælv. På samme tid fik skibets tre østlige fag indsat krydshvælv, mens der i vest blev tilføjet et styltetårn med bjælkeloft. Et sydvendt, senmiddelalderligt våbenhus har samtidigt krydshvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links