Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs buen samt i kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1725 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Ørumværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Urlev Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Velbevaret murmesterbemaling i korets hvælv samt enkeltornamenter i nogle af skibets kapper viser, at hele kirken kan være udsmykket i forlængelse af hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i både kor og skib er tilsmudsede, og der forekommer en del svindrevner og enkelte sætningsrevner. Reparationer fremstår eftermørknede.

Kirken

Urlev Kirkes romanske kor og skib er – måske i anden halvdel af 1100-tallet – opført i frådsten på skråkantsokkel af granit. Korbuen er i ældre tid ommuret i tegl, mens triumfvæggen er i kampesten. O. 1520 fik koret krydshvælv og skibet to otteribbede hvælv. Et sydvendt våbenhus blev nedbrudt i 1942, og et tårn opført i stedet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links