Den dømmende Kristus flankeret af Maria og Johannes.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Tornekroningen og Piskningen samt to bomærker.
.

Kalkmalerierne i Bjerre Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse, Dommedag, Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), fabelvæsener og fantasivæsener, engle og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen er interessant ved, at Dommedagscenen ikke følger det sædvanlige mønster, men har både Himmeriget og Helvedet på samme side på Kristi venstre hånd, mens en engel blæser i Dommedagsbasunen på hans højre.

Kirkens kalkmalerier er i en generelt tilfredsstillende tilstand. Især i korets og skibets hvælvkapper fremstår den oprindelige røde farve forholdsvis velbevaret.

Kirken

Bjerre Kirke består af romansk kor og skib i frådsten uden sokkel. Et krydshvælv blev indsat i koret i sengotisk tid, ligesom også skibet fik tre fag. Et tårn i vest af munkesten med samtidigt otteribbet hvælv tilkom ligeledes i den sengotiske periode. Mod syd opførtes et våbenhus i munkesten noget senere end tårnet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links