Stående Kristus i mandorla flankeret af Peter og Paulus, (traditio legis).

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1190-1550 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Hedensted Kirke forestiller nye testamente, skabelsen og syndefaldet, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Gud (Vor Herre), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), indskrifter, Helligånden, engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, andre ornamenter, rankeslyngornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne mæander, sparre, ranke og blad, frugt og bær, menneske, dyr og væsen, træ og busk, blomst (naturalistisk), passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Både de romanske og de sengotiske malerier med renæssancetræk er meget opmalede og har derfor mistet deres autenticitet. Begge udsmykninger har usædvanlige scener. Det nyfundne og nu aftrukne kalkmalerier fra kvindedørens lysning viser kalkmalerens oprindelige djærvhed og kraftige strøg. I skibets 1. hvælv er derudover en enkel sengotisk udsmykning.

Kirkens kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Hedensted Kirke har romansk apsis, kor og skib opført på sokkel i granitkvadre iblandet enkelte frådsten. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv. O. 1475 fik koret et stjernehvælv og skibet fire krydshvælv. Vesttårnet med samtidigt hvælv i tårnrummet samt våbenhuset på skibets sydside er begge senmiddelalderlige og opført i munkesten, men stærkt ombygget i nyere tid. Tilbygning på skibets nordside fra 2002.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links