Kvinden grebet i hor.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1525 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Mårsletværkstedet (o. 1175-1200) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Del af Dommedag, Jomfru Maria i forbøn for menneskerne fra ældste udsmykning.
.
Del af Dommedag, Johannes Døber i forbøn for menneskerne fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Sindbjerg Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Jesu voksenliv, Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), fabelvæsener og fantasivæsener, djævle, engle og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, andre borter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne omvundet bånd, omvundet stav, stjerne, blomst (stilistisk), ranke og blad, mæander, palmette og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Meget bevaringsværdig". Der er tre udsmykninger i kirken, der hver på sin måde gør kirkens kalkmalerier særdeles bevaringsværdig. De romanske kalkmalerier har kun en scene fra Jesu voksenliv, Kvinden grebet i hor. Dette er det eneste sted i Danmark, denne scene findes i det romanske kalkmaleri. De sengotiske figurative malerier i korhvælvet er særegen ved, at Johannes Døber og Maria ikke er gengivet i samme kappe som Kristus i Dommedag, men i hver sin kappe. I sengotisk tid er de figurative malerier udsmykket med rankeværk. Over hvælv er bevaret spor efter tre udsmykninger, der også kan ses nede i koret. Udsmykningerne er fragmentarisk bevaret, men af den ældste sengotiske er bevaret fint tegnede ansigter, en apostel og Jomfru Maria med barnet vis ansigtstræk binder dem sammen med den ældste udsmykning i korets hvælv.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". De romanske malerier på korets nordvæg er i en god bevaringstilstand. Korhvælvets udsmykning er tilsmudset, og enkelte steder ses aktive saltskader samt fugtskjolder. Farve- og kalklag har en del mindre afdækningsskader. (Tilstand august 2010). Over hvælv er fragmenter af malerier fra tre udsmykninger. Malerierne har været overkalket inden hvælvslagning. Triumfvæg samt sydvæg mellem 1. og 2. fag er akut behandlingskrævende, idet der ses aktive saltskader i omfattende grad samt løse puds-, kalk- og farvelag. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Romansk kor og skib er opført i frådsten uden sokkel. Krydshvælv blev indbygget i koret omkring 1400, og de tre hvælv i skibet omkring 1525. Dateringen af skibets hvælv er begrundet i, at den sengotiske udsmykning over hvælv i skibet er samme udsmykning som den i koret under hvælv. Vesttårnet stammer fra 1885 og er i røde mursten på granitsokkel og med ottekantet spir. Det fungerer som våbenhus. Kun tårnet står med blanke mure, mens resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links