Fem eller muligvis seks scener fra Kristi lidelseshistorie.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Åleværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod syd. Sankt Barbara og Sankt Katharina.
.

Kalkmalerierne i Aale Kirke forestiller Marias historie og forhistorie, kirkelige handlinger, bøn og aflad, Kristi lidelse, død og opstandelse, scener fra det nye testamente og dagligliv. Malerierne viser Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Kajfas (Ypperstepræst), Kristus/Jesus (Guds søn), Malkus (Tjener), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Anna (Jomfru Marias moder), Barbara (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Jørgen (Helgen, ridder), bomærker, vrængefigurer og masker, engle, indvielseskors, indskrifter og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, strøornamenter, andre ornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, bånd, ranke og blad, krabbeblad, omvundet stav, passerroset og musetrappe.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Forholdsvis lille, men meget fin udsmykning fra Åleværkstedet med mange originale detaljer.

Kalkmalerierne er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Aale Kirke har romansk kor og skib opført på granitsokkel i granitkvadre udvendigt og marksten indvendigt. I senmiddelalderen har koret fået et krydshvælv og skibet tre ottedelte hvælv, og korbuen er udvidet. I samme periode fik skibet en vestforlængelse, som er opført på markstenssyld i genanvendte kvadre og munkesten. Forlængelsen er opført som underdelen til et aldrig fuldført tårn og stod med træloft, indtil der i 1934 indbyggedes et ottedelt hvælv. Våbenhuset på skibets sydside er bygget i 1840 i røde mursten på en fod af granit. I samme materialer er den nordre tilbygning fra 1894, som har hvælvet træloft og huser sarkofager. I 1934 rejstes et vesttårn, der er jævnbredt med skibet og har samtidig ottedelt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links