Formentlig stående Kristus i mandorla.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1100-1550 (1080-1175 Romansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Jellingværkstedet (o. 1100-1125), Ørumværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbuens vange mod nord. Stående engel.
.

Kalkmalerierne i Vrigsted Kirke forestiller scener fra det nye testamente og dagligliv. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), engle, bomærker, våbenskjolde, dyr og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter, arkitektur, topornamenter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne mæander, ranke og blad, sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, passerroset, palmette, cirkelslag og bueslag, træ og busk, vase og buket, bånd, beslagværk og kartouche og frugt og bær.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Gennem århundrederne er kirken blevet udsmykket mindst fem gange med nye kalkmalerier. Efter fjernelsen af kalken på vægge og hvælv står nu fragmenter af alle udsmykningerne fremme. Specielt det romanske kalkmaleri i apsis er vigtig for forståelsen af Jellingværkstedet.

Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende. Cementholdige pudslag blev i forbindelse med seneste restaurering fjernet fra alle overflader, hvorved fremkom spor af malerier. Malerisporene er efterladt i den stand, hvori de er fundet. Der er kun foretaget den mest nødvendige sikring. Alle malerier er stærkt beskadigede af tidligere bygningsmæssige ændringer og behandlinger af murværket, blandt andet i forbindelse med oppudsning af vægflader i slutningen af 1800-tallet.

Kirken

Apsis, kor og skib samt tårn med herskabspulpitur over kirkens vestende er fra romansk tid. Byggeriet er udført i frådstenskvadre med skråkantsokkel i første halvdel af 1100-tallet. Apsidens halvkuppelhvælv synes at være samtidigt. Korets ene og skibets to ottedelte krydshvælvinger er indbygget i sengotisk tid. Det sydvendte våbenhus er først bygget i 1876. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links