Bordscene, muligvis fra Steffen Stalddrengs historie.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1190-1560 (1175-1275 Senromansk, 1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og bue.
.

Kalkmalerierne i Daugård Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, dyr, Kristus/Jesus (Guds søn) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur, rankeslyngornamenter, topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, sparre, passerroset, bånd, frugt og bær og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret mindre dele af fire udsmykninger. Den ældste er fra senromansk tid og er meget vigtig, da den forestiller en bordscene muligvis fra Steffen Stalddrengs historie, som er et meget usædvanligt motiv i danske kalkmalerier.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriets malepuds på korets nordvæg mod vest har partielt mistet vedhæftningen til underlaget. For begge malerier på korvæggen gælder det, at reparationspuds og retoucheringer er misfarvede og skæmmer det æstetiske indtryk. De resterende kalkmalerier i kirken er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Daugård Kirke har romansk kor og skib opført i frådsten på sokkel. Korbuen er formentlig udvidet. I sengotisk tid er korets østdel helt ombygget i munkesten. Fra samme periode er hvælvene i kor og skib. Ligeledes sengotiske er vesttårn med samtidigt hvælv i underrummet samt våbenhuset mod syd.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links