Dommedag og apostelfrise.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Detalje mod nord af øverste billedfrise. Dømmende Kristus, Maria og apostle.
.

Kalkmalerierne i Asperup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Bartholomæus (Apostel), Johannes (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Paulus (Apostel), Peter (Apostel) og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk) og træ og busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige.

Maleriet på skibets triumfvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der forekommer enkelte revneforløb midt gennem motiv over buens midte samt mod nord og syd. Revnerne skønnes dog ikke at have betydning for maleriets bevaring.

Kirken

Asperup Kirkes kerne består af romansk kor og skib opført i kvadre. I senmiddelalderen er korbuen udvidet, og koret er forlænget mod øst i genanvendte kvadre. Det romanske kor har sandsynligvis haft samtidig apsis, de buede kvadre er genanvendte i de nedre skifter i korforlængelsen. Østudvidelsen har samme bredde som skibet, mens den romanske del af koret er bevaret i sin oprindelige og lidt smallere bredde. Østforlængelsen har samtidigt ottedelt hvælv, og det romanske kor og skib har sengotisk krydshvælv. Ligeledes sengotisk og opført i munkesten og genanvendte kvadre er våbenhuset på skibets nordside samt vesttårnet, som har hvælvet tårnrum og trappehus mod syd.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links