Imitation af vægpanel på korbue mod syd.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1630 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nørre Aaby Kirke forestiller indskrifter og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er på korets vestvæg og korbuens sydside bevaret et mindre parti af panelimitation fra renæssancen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. På korets vestvæg er kalkmaleriets kalk- og puds partiel løs og helt afskallet ind til underliggende murværk på grund af saltnedbrydning. Kalkmaleriet på gjordbuen mellem skibets 1. og 2. fag er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Nørre Aaby Kirkes kor og skib er bygget af kampesten i romansk tid. Koret og store dele af skibet blev skalmuret udvendigt med munkesten i senmiddelalderen. De lavtsiddende krydshvælv i skibet og det kuppelagtige hvælv i koret er fra 1500-tallet. Våbenhuset på sydsiden og vesttårnet med samtidigt hvælv er ligeledes fra senmiddelalderen. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links