Østvæg mod nord. Passerroset.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Roerslev Kirke forestiller labyrinter. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Fin deltaljeret labyrint placeret mod øst i kirkerummet.

Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Koret samt den østlige del af skibet stammer fra romansk tid og er bygget i rå kampesten. Korgavlen og store dele af sydmuren er dog ommuret i munkesten i senmiddelalderen. Våbenhuset syd for kirken er senmiddelalderligt. I samme periode blev korbuen udvidet, og der blev indbygget krydshvælv i kor og skib. Endvidere forlængedes skibet mod vest med et fag med et formentlig samtidigt krydshvælv. I 1760 blev endnu en hvælvet vestforlængelse tilføjet. Vest herfor blev også bygget et vesttårn med pyramidespir, begge af små gule teglsten. Kirken står over alt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links