Lille afdækket felt med ornamentik på og langs ribbe og på og langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1489-2007 (1475-1550 Sengotik, 1830-1930 Historicisme og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Delvis afdækket ornamental udsmykning med våbenskjold for familien Skinkel og indskrift, Hilleborg Skinkel og dateringen 1489.
.

Kalkmalerierne i Husby Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, imitationer og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Delvis afdækkede kalkmalerier nært beslægtet med Liljeværkstedets udsmykninger, men som har enkelte detaljer, der ikke kendes i de jyske malerier. Malerierne er dateret til 1489. Indtil nu kendes kun to i Husby Kirke og Sandager Kirke, men der er registreret andre under kalken i Assens Vor Frue Kirke og i Vejlby Kirke. Portalen ind mod nordkapellet har en marmorering af høj kvalitet. Den tilsvarende marmorimitation ind mod sydkapellet er malet ved sidste istandssættelse for at skabe harmoni i rummet og indgår derfor ikke i registreringen.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Husby Kirkes apsis, kor og skib er i romansk opført i granitkvadre på profileret granitsokkel. Koret blev i sen middelalder delvist og apsis helt nedbrudt og erstattet af et langhuskor i munkesten, den oprindelige korbue er dog bevaret. I sengotisk tid fik kirken tilføjet to korsarme i munkesten, de er i dag begge gravkapeller. Bygningen har i sengotisk tid fået indsat i alt ni hvælv. Koret fik kort efter opførelsen indsat to krydshvælv, og skibet har ligeledes fået indsat to krydshvælv. I sen middelalder er tilføjet et vesttårn, af hvilket der nu kun står det nederste stokværk, og der er i 1700-tallet opført et nyt vesttårn ved det gamles vestmur. I det tidligere tårnrum er et sikkert samtidigt krydshvælv, mens det nyere tårn har fladt loft. Korsarmene har hver et måske samtidigt krydshvælv og tredelt hvælv. Kirken er hvidkalket, dog står tårnet med lodrette hvide og okkerfarvede bånd.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links