Ornamental udsmykning på og langs ribber, på og langs bue samt i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1490-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vrængemaske omkring sladrehul i nordre kappeflig.
.

Kalkmalerierne i Sandager Kirke forestiller vrængefigurer, masker og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Korets og skibets hvælv har en velbevaret udsmykning af "det fynske liljemesterværksted". Fra samme værksted står kun dele af malerierne dateret 1489 i Husby kirke fremme. Udsmykningen i Sandager kirke er særdeles vigtig, fordi der her ses detaljer, der adskiller værkstedet fra de nært beslægtede jyske værksteder, som anvendte tilsvarende ornamentik.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I korets og skibets kapper ses i områder misfarvninger grundet fugtindtrængninger, fortrinsvis I reparationer. Endvidere enkelte sætningsrevner. I korets østkappe og i skibets 2. fags sydvestre ribber forekommer mindre saltskader. Maleriet på våbenhuset nordvæg har kraftigt misfarvede reparationer.

Kirken

Sandager Kirkes kor og skib er i romansk tid opført i kampesten iblandet granitkvadre i sokkel, hjørner og ved vinduer. Kor og skib fik i sen middelalder indsat i alt tre krydshvælv, hvorved korbuen blev udvidet. Det høje vesttårn, der har bredde som skibet er ligesom det nordvendte våbenhus opført i munkesten i sen middelalder. Tårnet har samtidigt krydshvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links