Korsbæringen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1425-1571 (1550-1630 Renæssance og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod nordvest.
.

Kalkmalerierne i Kærum Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Dommedag, Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes (Apostel), Maria (Jesu moder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), indskrifter, bomærker, våbenskjolde, dyr, vrængefigurer og masker, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre ornamenter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), frugt og bær, krabbeblad og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirkens hvælv, tre i kor og tre i skib, er bevaret en meget usædvanlig udsmykning med store florale ornamenter foruden flere uidentificerede scener med figurer i tidstypiske dragter fra 1570'erne. Hele udsmykningen er dateret ved en stifterindskrift til 1571.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i kor, skib og våbenhus er generelt i en konserveringsmæssig tilfredsstillende bevaringstilstand. Der ses partielt mindre saltskader i enkelte kapper. Revnedannelserne skønnes at være af forholdvis alvorlig karakter og indikerer bygningssætninger, som bør undersøges. På maleriet på skibets triumfvæg, ses mod syd revnedannelser, løs original puds og reparationspuds. I våbenhuset ses der fugtskader i et reparationsområde på den søndre del af vestvæggen. Dette område bør undersøges med henblik på løsning af fugtproblemet.

Kirken

Kærum Kirke har romansk kor og skib opført i frådsten iblandet lidt kridt- og kampesten. I 1400-tallet fik kor og skib hvælv, og korbuen fik sin nuværende spidsbuede form. I sengotisk tid er koret forlænget med to fag i munkesten med samtidige hvælv. Vesttårnet, der er bredere end skibet og har samtidigt hvælv og trappehus mod syd, er ligeledes sengotisk. Våbenhus på kirkens nordside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links