Ornamental udsmykning på ribber og bue samt passerroset i kappe. Fire bomærker omkring passerroset. Langs skjoldbuen indskrift.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1480-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Brylleværkstedet (o. 1480-1500).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og langs bue samt i kappen. Bomærke samt tallet 448, muligvis fejlskrivning for 1484 eller 1488.
.

Kalkmalerierne i Brylle Kirke forestiller indskrifter, bomærker og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, bånd, cirkelslag og bueslag og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den enkelte murmesterbemaling er bevaret i kirkens tre hvælv og er ud fra en dendrokronologisk datering formentlig malet i 1480'erne. I udsmykningen findes mange bomærker og indskrifter, der knytter den til flere andre fynske udsmykninger.

Kalkmaleriernes bevaringstilstand er generelt set tilfredsstillende, dog forekommer fugtskjolder og misfarvning i korets nordvestre flig.

Kirken

Brylle Kirke er i romansk tid opført med apsis, kor og skib i kløvet kampesten på profileret granitsokkel. Apsis er fjernet i nyere tid. Det brede, senmiddelalderlige vesttårn med sydvendt trappehus har samtidigt krydshvælv. Formentlig i umiddelabar forlængelse af tårnets opførelse fik koret indsat et og skibet to krydshvælv. Korbuen blev ved overhvælvingen udvidet. Et sengotisk våbenhus er senere tilføjet på tårnets sydside. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links