Apostle flankerende en basunblæsende engel.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1465-1485 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Syv apostle flankerende en basunblæsende engel.
.

Kalkmalerierne i Hårby Kirke forestiller Andreas (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Matthæus (Apostel), Paulus (Apostel), Peter (Apostel) og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. En smukt udført apostelfrise, som er let og elegant i stregen.

Kalkmaleriet på triumfvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Malebunden har et tæt netværk af krakkeleringer, men disse skønnes ikke at have betydning for bevaringstilstanden. Oprindeligt farvelag er bevaret i stort omfang.

Kirken

Hårby Kirke har romansk kor (med nedrevet apsis) og skib opført i rå kampesten med hjørnekvadre over sokkel. I sengotisk tid er koret forlænget mod øst i kampesten, og kor og skib er overhvælvet. Det brede nordkapel opført i rå kamp med to samtidige hvælv er formentlig fra 1439. Det gotiske vesttårn, der er jævnbredt med skibet, er opført i munkesten med kampesten forneden og har samtidigt hvælv i tårnrummet. I 1856 opførtes på skibets sydside en korsarm med fire samtidige hvælv. Formentlig er våbenhuset på nordkapellets nordside fra samme år.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links