Draperi omkring epitafium for Hans Christensen Naur, død 1703.

.

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1700-1710 (1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Skjoldbue mod øst.
.

Kalkmalerierne i Vissenbjerg Kirke indeholder andre ornamenter, andre borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motivet stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets nordkappe og på nordvæg er bevaret et draperi omkring epitafiet for Hans Christensen Naur.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i korets nordkappe og på korets nordvæg er kraftigt tilsmudsede, og der er omfattende misfarvninger.

Kirken

En romansk kirke i kløvet kampesten indgår delvis i sidemurene i den nuværende langhusbygning, der altovervejende er i teglsten. I senmiddelalder blev skibet forlænget med et fag mod vest, herefter blev der tilføjet et vesttårn, og endelig blev det romanske kor i 1500-tallet erstattet af to nye fag mod øst. De to østlige fag har samtidige krydshvælv, mens de tre vestlige fag og tårnrummet har fået indsat ottedelte hvælv. Den lave korbue er fra gotisk tid. Et sydvendt våbenhus er senere tilføjet ved tårnet. En tagrytter over koret er fra 1600-tallet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links