Maria med barnet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1440-1460 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Brahetrolleborg Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Maleriet er væsentlig at bevare, da de er malet på en genmuret lysning og muligvis har været tænkt som en parallel til glasmosaik. Sådanne udsmykninger er bevaret begrænset antal i det danske materiale.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet i blændingen på korets sydvæg er meget tilsmudset, og der er udbredte revnedannelser. De mange revner og deres karakter kan betyde, at puds sidder løs. En nyere reparation i nederste del af biledfeltet er groft udført, og kalk er ført ind over maleriet. Derudover er der kalkstænk på maleriets overflade. Maleriet er bevaret i sit originale udtryk uden retoucheringer.

Kirken

Brahetrolleborg Kirke, der oprindeligt udgjorde nordfløjen i et cistercienserkloster, har en lang bygningshistorie, men fremstår nu som en etskibet langhuskirke. Koret er opført i begyndelsen af 1200-tallet som del af en aldrig fuldført korskirke og har senmiddelalderlige hvælv. Skibet er opført omkring midten af 1200-tallet som hovedskib i en treskibet kirke. Ca. 1450 blev sideskibene revet ned, og der indbyggedes hvælv i skibet. Vesttårnet er opført 1868-69.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links