Sankt Kristoffer.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1410-1550 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Gudbjergværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Krabbeblade langs ribber samt zig-zag bort langs bue samt indskrift fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Ryslinge Kirke forestiller Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, vrængefigurer og masker og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, topornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkelslag og bueslag, ranke og blad, krabbeblad, bånd og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I koret er bevaret tre udsmykninger oven i hinanden. Af den ældste er kun en ranke i østkappen bevaret mens de to øvrige, Gudbjergværkstedets krabbeblade udformet som bispestave og geometriske borter langs buerne fra 1479 er malet om hinanden med vrængemasker og figurer samt indskrifter og rankeslyngsornamenter, der er udført kun få år efter. Indskrifternes indhold, Memento Mori, benyttes i flere andre udsmykninger, specielt på Sjælland.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korbue og skibets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand men er meget tilsmudsede og fremstår i store partier fragmentarisk. En istandsættelse vil fortrinsvis have et æstetisk sigte.

Kirken

Ryslinge Kirke har romansk skib opført i rå marksten. Muligvis er skibet senere forlænget mod vest, i hvert fald er vestgavlen i senmiddelalderen ommuret i munkesten. Skibets hvælv er senmiddelalderlige, det østlige er et stjernehvælv. Vesttårnet, der et lavt og jævnbredt med skibet, er formentlig fra reformationstiden og opført i munkesten med trappehus mod nord. Det nuværende kor, som er opført i munkesten iblandet genanvendte granitkvadre og har samtidige hvælv, har formentlig erstattet det oprindelige kor midt i 1500-tallet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links