Nordvæggen. Besøgelsen og Fødslen fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1525 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Siddende Maria med barnet fra ældste udsmykning, af barnet er kun en fod bevaret.
.

Kalkmalerierne i Nørre Broby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Elisabeth (Johannes Døbers mor), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, arkitektur, strøornamenter, geometriske borter, rankeslyngornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, stjerne, mæander, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. De romanske fragmenter udførelse og detaljerigdom vidner om en udsmykning af usædvanlig høj kvalitet. Sandsynligvis har hele koret, den senere udvidede korbue og triumfvæggen været udsmykket på samme tid. Derudover er fragmenter efter mindst to gotiske udsmykninger udført inden kirken fik hvælv.

Maleriernes bevaringstilstand er generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Kor og skib er opført i romansk tid primært af rå kampesten. Koret har desuden en profileret skråkantsokkel. Korforlængelse samt en vestforlængelse af skibet, begge på et enkelt fag, blev tilføjet i sengotisk tid. I samme periode etableredes også tårn i vest og et våbenhus i syd. Samtlige tilbygninger er opført i munkesten. Koret har krydshvælv i begge fag og i skibet er tre, alle formentlig indsat i forlængelse med byggeriet af forlængelserne. Tårnets krydshvælv er formentligt fra dets opførelse. Ligkapel i nordvest er af nyere dato. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links