Indskrift med dateringen "1553" for fuldførelsen af langhusbygningen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og våbenhus. Malerierne er dateret til 1550-1560 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjolde for Brockenhuus, Friis og Bille.
.

Kalkmalerierne i Nørre Lyndelse Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets 1. fags hvælv er bevaret en vigtig indskrift, der daterer færdiggørelsen af ombygningen i 1553. I korets 2. fags østkappe våbenskjolde til ejerne af den nærliggende herregård Bramstrup.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Begge korets kalkmalerier er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Kalkmaleriet på våbenhusets østvæg er behandlingskrævende, i det maleriet aldrig er blevet istandsat og derfor fremstår med mange skader i farve- og kalklag.

Kirken

Den romanske kirke er oprindelig bygget i granit, men kun skibets mure står nu tilbage, udvendig beklædt med tilhugne kvadre over en profileret sokkel. I gotisk tid blev skibet overhvælvet med tre fag, østligste seksdelt, det midterste ottedelt og det vestligste et stjernehvælv. Tårnets nedre del med samtidige krydshvælv er fra sengotisk tid, mens dets øvre partier menes at være fra 1584. Omkring 1550 blev kirken ændret til den nuværende langhusbygning. Det romanske kor blev revet ned og kirkens længde fordoblet mod øst med yderligere tre fag med krydshvælv. Våbenhuset og kapellet mod nord er formentlig samtidige med langhusbygningen og har de samme gavle som kirkens østgavl. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links