Indskrift IHS og datering 1735.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1450-1735 (1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korslagte nøgler og uidentificeret våbenskjold.
.

Kalkmalerierne i Hellerup Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirkens hvælv er bevaret et malet våbenskjold, to korslagte nøgler samt en indskrift fra 1735.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Hellerup Kirke er o. 1200 opført i tegl med apsis, kor, skib og et vesttårn, der er bredere end skibet. Apsis har halvkuppelhvælv, mens skibet i senmiddelalder fik isat to krydshvælv og tårnet et ottedelt hvælv. Korets tøndehvælv er oprindeligt fra 1700-tallet. Den romanske korbue er bevaret. Tårnets syd- og vestmur er ombygget, og i 1678 blev et våbenhus tilbygget på tårnets vestside. Kirken, der er gennemgribende istandsat i 2005, står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links