Tornekroningen fra yngste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1475-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sanderumværkstedet (o. 1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentik på ribber fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Gislev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Pilatus (Statholder), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), indvielseskors, Jakob den Ældre (Apostel), Peter (Apostel), Gabriel (Ærkeengel), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Simeon (Gammel mand i templet), indskrifter, vrængefigurer og masker, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad, frugt og bær, træ og busk og vase og buket.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I korets tre hvælv er to udsmykninger oven i hinanden. Af den ældste, der formentlig er samtidig med hvælvenes opførelse, er kun ribbedekorationen og vrængemaskerne ved sladrehullerne synlige. Den yngste udsmykning består af en meget stor og indholdsrig udmaling med mange forholdsvis sjældne scener fra Jesu barndomshistorie, fra Bebudelsen, her gengivet som Enhjørningejagten, til Flugten til Ægypten og Sædeunderet, og Kristi Lidelseshistorie, fra Bønnen i Getsemane Have til Korsbæringen. Kun få udsmykninger fra dette værksted, Sanderumværkstedet, er i dag bevaret.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Gislev Kirke har romansk kor (oprindeligt med apsis) og skib. Murene er nederst i kvadre over sokkel, mens de øvre dele er stærkt omsatte, nu formentlig i kampesten. I senmiddelalderen er apsis nedrevet, og koret er udvidet mod øst, så det har samme længde som skibet. I samme periode indlagdes tre fag hvælv i koret. Vesttårnet, der er jævnbredt med skibet, er senmiddelalderligt og opført i munkesten med samtidigt hvælv i tårnrummet og trappehus mod syd. Skibet, der i middelalderen havde bræddeloft, har nu hvælv fra renæssancen. 1739 opførtes en nordre korsarm halvt af kvadre, halvt af mursten. Kirkens tidligere våbenhus er nedrevet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links