Sankt Thomas Beckets martyrium.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1175-1485 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Gudbjergværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Thomas Beckets martyrium.
.

Kalkmalerierne i Sønder Nærå Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, Kain og Abels historie, kampscener, dagligliv, Thomas Becket (Helgen, ærkebiskop), Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Helligånden, indskrifter, bomærker, dyr, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, krabbeblad, bånd, menneske, dyr og væsen og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kirkens kalkmalerier er særdeles bevaringsværdige både de romanske, som har den eneste bevarede gengivelse af Thomas Beckets martyrium i Danmark, og de nyfundne gotiske kalkmalerier i skibet og sydkapellet dateret ved indskrift "1485". Især skal bemærkes en stor stående trane, der har en rød og en grå træsko på fødderne.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriernes tilstand er generelt tilfredsstillende, men i kapellet ses en del misfarvninger af reparationer, som tilsyneladende er fugtrelateret. I den kapellets nordre kappes østre flig ses afskalninger af puds under masken og tæt op mod denne. Disse skader bør udbedres, og årsagen søges klarlagt.

Kirken

Af den romanske frådstenskirke fra omkring 1100 er bevaret skibets langmure. Disse er uden sokkel. Et samtidigt planlagt vesttårn blev tilføjet allerede i romansk tid i små munkesten. I sengotisk tid fik tårnrummet en krydshvælving, ligesom dets mure blev skåret ned til højde med skibets. Indtil da har rummet stået med grathvælv. Ligeledes i den sengotiske periode udførtes der hvælvslagning i skibet ligesom et langhuskor på to formentlig samtidigt hvælvede fag blev rejst. Desuden blev et hvælvet kapel tilbygget i syd som underbygning for et jævnaldrende tårn. Det nordvendte og fladloftede våbenhus er også sengotisk. Alle de sengotiske byggerier er udført i munkesten. Førend den sengotiske hvælvslagning kan skibet muligvis have stået med trætøndehvælving. Hele kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links