Enhjørning, fugle og kirkespir samt hoved af en mand.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1484-1484 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Gudmeværkstedet (o. 1480-1490).

Kalkmalerierne

Rankeværk med småfugle og aks eller højt græs.
.

Kalkmalerierne i Kværndrup Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), fabelvæsener og fantasivæsener, dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, passerroset, ranke og blad, træ og busk, menneske, dyr og væsen og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen vurderes til at være særdeles bevaringsværdig på grund af indskriften i 4. hvælvs østkappe, memorare novissima, på dansk, husk på det sidste, som er et citat fra Siraks Bog og indgik i askeonsdags liturgi i middelalderen. Denne indskrift og den liturgiske sammenhæng viser, at værkstedet ikke kun udførte enkle dekorative udsmykninger, men at de også kunne have et liturgisk indhold. Udsmykningen i Kværndrup kirke er den første, hvor en sådan henvisning til liturgien er påvist.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets 4. fags østkappe er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Derimod er en stor del af udsmykningen i skibets 2. fags hvælv dækket af overkalkningslag. Bevaringstilstanden kan herved ikke umiddelbart vurderes, men farvelaget forekommer at være velbevaret, omend ses der en del revnedannelser, både sætningsrevner og svindrevner.

Kirken

Kværndrup Kirkes ældste dele er kor og skib opført i romansk tid af kampesten over dobbeltsokkel af tilhugne kvadre. I 1400-tallet blev skibet forlænget mod vest, og måske endnu i 1400-tallet blev der tilføjet en korsarm mod både nord og syd, alle af munkesten iblandet genanvendt materiale. Formentlig samtidigt blev den søndre korsarm overdækket af et stjernehvælv og det nordre af et krydshvælv. Nogenlunde samtidigt, muligvis o. 1484 efter kalkmaleriernes datering at dømme, blev koret og det forlængede skib overhvælvet med henholdsvis ét og fire krydshvælv med varierende ribbeformer. Derudover blev et sengotisk våbenhus af munkesten opført på kirkens sydside. Over koret blev der ved 1500-tallets midte bygget et tårn, ligeledes i munkesten. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links