Døberen Johannes liv og martyrium.

.

Ornamental udsmykning på og langs ribber og i kappe fra fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, sakristi og kapel. Malerierne er dateret til 1275-1555 (1275-1375 Tidlig gotik, 1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og i kappe fra 1513.
.

Kalkmalerierne i Bregninge Kirke - Kalundborg Kommune forestiller scener fra det nye og gamle testamente, skabelsen og syndefaldet, Dommedag, dagligliv og kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), Jørgen (Helgen, ridder), Mikael (Ærkeengel), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Maxentius (Romersk kejser), Peter (Apostel), Faustina (Kejserinde), Porphyrius (Martyr, kaptajn), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Morten (Helgen, biskop af Tour), Achatius (Helgen, hærfører, biskop), Joel (Profet), Marcellianus (Helgen), Markus (Helgen), Maria (Jesu moder), Hippolytus (Martyr, præfekt), Valerian (Romersk præfekt, senere kejser), Laurentius (Helgen, ærkediakon), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, allegorier, moraliteter, fabler og talemåder, dyr, djævle og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, strøornamenter, andre ornamenter, draperier, arkitektur og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, ranke og blad, bånd, træ og busk, blomst (naturalistisk og stilistisk) og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Meget bevaringsværdig". Kirken har tre udmalinger, hvoraf de i skibet og sakristiets hvælv samt på skibets vægge er meget omfattende og ikonografisk særdeles interessante. Udsmykningerne repræsenterer hvert deres århundrede og fortæller om kirkens kalkmalede udsmykninger gennem det meste af middelalderen. Fragmenterne af kalkmalerier over hvælv fortæller, at også skibets sydvæg havde tidlig gotiske malerier inden hvælvslagning. Malerierne vurderes til at være bevaringsværdige.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Skibets hvælvudsmykning samt malerier på vægge er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Dog bør det grålige lag på det tidlig gotiske maleri på skibets nordvæg i 3. fag undersøges nærmere. Isefjordsværkstedets malerier i Gammelrands kapel på skibets sydside er ligeledes i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Derimod bør sakristiets udsmykning af samme værksted behandles. Her er der aktive saltskader - dog i begrænset omfang - og tilsyneladende fugtskader. Malerierne er derudover tilsmudsede. Særlig kraftigt i den søndre kappe, hvorunder der er placeret en radiator. (Tilstand oktober 2006). Over hvælv er fragmentarisk maleri bevaret på skibets sydvæg og nordvæg. Malerierne har mekaniske skader, og puds sidder løs, hvorfor der bør foretages kantsikring. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Bregninge Kirke - Kalundborg Kommune har romansk kor og skib antageligt fra 1100-tallet opført i rå og kløvet marksten. I 1200-tallet er der på skibet bygget en vestforlængelse i marksten med tegl omkring vinduerne. Kor og skib er hvælvet ca. 1375-1400. Mod nord er et måske senromansk våbenhus i munkesten. I ca. 1375-1400 fik kirken formentlig vesttårn, som er i marksten nederst og munkesten øverst med samtidigt hvælv, samt et våbenhus mod syd (nu kapel) i munkesten iblandet enkelte marksten. I anden del af 1400-tallet opførtes på koret nordside et hvælvet sakristi i munkesten med enkelte kampesten, tårnet og de to våbenhuse forhøjedes, og det søndre våbenhus hvælvedes.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links