Kristus på korset.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Brudager Kirke forestiller indskrifter og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Enkel ornamental udsmykning på korets undervægge samt en Korsfæstelse på triumfvæggens nordside.

Kalkmalerierne er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand, om end malerierne på korets vægge har mindre fugtskader, som har medført udfældning af salte og mindre angreb af lyserøde bakterier.

Kirken

Brudager Kirke har romansk kor og skib, opført i rå marksten med hjørnekvadre. Koret har et sengotisk hvælv, mens skibet har fladt loft. Det senmiddelalderlige vesttårn, der er jævnbredt med skibet, er opført i kampesten og munkesten og har trappehus mod nord og samtidigt, ottedelt hvælv i tårnrummet. På skibets sydside er et våbenhus med et træbygget tøndehvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links