Maleriet før restaureringen i 2013.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1488-1775 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Gudmeværkstedet (o. 1480-1490) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Imitation på undervæggen.
.

Kalkmalerierne i Gudme Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), indvielseskors, indskrifter, bomærker, fabelvæsener og fantasivæsener, vrængefigurer og masker og mænd. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre ornamenter, imitationer, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), passerroset, ranke og blad, vase og buket, flettekors, krabbeblad, frugt og bær, bånd, stjerne, cirkelslag og bueslag og træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er tre udsmykninger, hvoraf den største og ældste, malet 1488, er bevaret i skibets fire hvælv. I korets hvælv er en yngre udsmykning, formentlig udført lige efter hvælvets opførelse i 1520'erne. Udsmykningen består af ribbebemaling samt topornament og imitation på undervæggen samt et fragment af Kristi Lidelsehistorie, hvor kun Korsbæringen er bevaret. Denne udsmykning er også partielt bevaret i skibet, enkelte steder på buerne og på undervæggene samt i skibets fjerde hvælv, hvor der er en gengivelse af Sankt Jørgens kamp mod dragen. Den yngste udsmykning er malet i korets hvælvkapper. I hver kappe er gengivet blomsterkurve.

Kalkmalerierne er i en generel set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Gudme Kirke har romansk skib opført i rå kampesten. Det romanske kor blev i gotisk tid erstattet af et kor i skibets bredde, men med det gamle kors højde. Det gotiske kor er opført i kampesten (dog med gavl i munkesten) og med samtidigt ottedelt hvælv. Skibet fik før 1488 fire hvælv, hvoraf de tre østlige er ottedelte. Vesttårnet med trappehus mod nord er sengotisk og opført i munkesten. Ved skibets sydside er et gotiserende våbenhus (nu ligkapel) i munkesten fra 1603.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links