Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1550. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kun meget få fragmenter efter kalkmalerier er bevaret over hvælv, dog fortæller de, at skibets syd- og nordvæg i det mindste har været udsmykket med figurfremstillinger i gotisk tid.

Over hvælv er bevaret malerier på skibets sydvæg og nordvæg. Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Ulbølle Kirke består af et langhus opført i rå kamp iblandet tegl i senmiddelalderen. I det indre er der efterfølgende indbygget fire krydshvælv i kirken. Det senmiddelalderlige tårn, der synes yngre end langhuset, er opført af munkesten over overvejende kamp forneden. Det høje tårnrummet, som ikke er overhvælvet, fungerer som våbenhus. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links