Ornamentik og passerrosetter.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1480-1490 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Gudbjergværkstedet (o. 1470-1500).

Kalkmalerierne

Ornamentik og træsko med snabelhoved.
.

Kalkmalerierne i Gudbjerg Kirke forestiller bomærker, våbenskjolde, dyr, vrængefigurer og masker og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, passerroset og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen, der er i skibets to hvælv med indskrifter og en forholdsvis beskeden udsmykning af kapperne, er meget vigtig i forhold til værkstedets øvrige arbejde. Træskoen med snabelhovedet, som tidligere blev opfattet som Træskomesterens kendemærke, har sandsynligvis haft en helt anden betydning.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i skibets to hvælvinger er noget tilsmudsede. Smuds har afsat sig i svindrevner og revner langs fuger. Der ses et par større revneforløb i 1. fags øst- og vestvendte kapper og i 2. fags nordre kappe. Disse revner er opstået igen i tidligere reparerede revneforløb.

Kirken

Gudbjerg Kirkes romanske kor og skib er opført af granitkvadre og har profileret dobbeltsokkel. Koret har i senmiddelalderen fået en østforlængelse i munkesten med genanvendte kvadre, der viser, at det romanske kor har haft apsis. Både kor og skib har to fag ottedelte, sengotiske krydshvælv. Et sydvendt våbenhus samt tårn i vest er begge tilbygget i munkesten i den sengotiske periode. Tårnet er med formentlig samtidigt krydshvælv og sydvendt trappehus. Et sakristi med grathvælv er ved korets nordside tilføjet i 1580'erne i genanvendte kvadre og munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links