Engle i medaljoner.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis og kor. Malerierne er dateret til 1250-1275 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Noli me tangere, Kristus møder Maria Magdalene efter opstandelsen.
.

Kalkmalerierne i Bryndum kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Decius (Romersk kejser), Laurentius (Helgen, ærkediakon), engle, gestlige og verdslige stiftere og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, andre borter, topornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne menneske, dyr og væsen og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen er restaureret flere gange og er for en stor del overmalet, dog har de flere interessante scener og er usædvanlig ved at det er senromanske malerier i hvælvene.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i apsis og korhvælv er generelt i en tilfredsstillende bevaringstilstand, men det bør undersøges, om der er aktive saltskader i korets 2. fags østkappe, hvor der kan obeserveres tab af farvelag. Malerierne er tilsmudsede i moderat grad, har mange misfarvede reparationer samt enkelte revnedannelser. Malerierne er retoucheret i omfattende grad.

Kirken

Bryndum kirkes ældste dele er apsis, kor og skib, som alle er opført i kvadersten i 1240'erne. Koret, der repræsenterer overgangen mellem senromansk og unggotisk arkitektur, er indvendigt opført i tuf og teglsten og har oprindelige hvælv. Triumfvæggen er i opført i kvadre, mens skibets øvrige indvendige vægge er i kløvede kampesten. Formentlig i 1500-tallet er skibet overhvælvet. Fra senmiddelalderen stammer et hvælvet sakristi mod nord samt et vesttårn, der begge er opført i munkesten og genanvendte kvadre. Fra samme periode er et våbenhus i munkesten på kirkens nordside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links