Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1280 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Apsisbue.
.
Apsisbue mod nord. Kong David og uidentificeret biskop.
.

Kalkmalerierne i Farup Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, Kain og Abels historie. Malerierner viser David (Jødisk konge), Salomon (Jødisk konge, prophet), Kain (Agerdyrker), Abel, indskrifter, helgener, engle, djævle og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motivet palmette.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. To senromanske udsmykninger i hhv. kor med apsis og triumfvæg med korbue, der er udført med ca. et halvt hundrede års mellemrum. Begge udsmykninger indeholder motiver, som enten i deres udformning eller sammensætning er meget sjælden eller unikke, eksempelvis David og Salomon over for hinanden og gengivelsen af Kains fysiognomi samt djævelen, der tager imod Kains offer i korbuen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne på apsisbue, tribunvæg og korbue fremstår noget tilsmudsede, og der er dertil en del misfarvninger af reparationer. Malerierne på triumfvæg og korets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Farup Kirke har romansk apsis, kor og skib opført 1175-1200 i tuf på granitsokkel. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens resten af kirken har flade trælofter. I anden del af 1200-tallet eller begyndelsen af 1300-tallet er opført en vestforlængelse af skibet i tuf og tegl på granitsokkel. Korbuens vanger er ommuret i nyere tid, ligesom der er brudt en opgang til prædikestolen gennem triumfmuren. I 1835 afløste våbenhuset (nu ligkapel og materialrum) i tegl et tidligere på skibets sydside. Det nuværende vesttårn er opført i tegl i 1932.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Esbjerg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links